HÁZIREND

HÍRCSATORNA:

MECCA GYM NYÍLTNAP powered by ÉTKEZZ JÓL!

  A Hungarian Mecca Of Bodybuilding ingyenes nyíltnapot hirdet a sportolni vágyó, egészségüket megőrizni kívánó, budapesti lakosoknak! Az Étkezz Jól! támogatásával és aktív részvételével. Továbbá Physiovit sportrehabiltációs központ szakemberei is jelen lesznek, így vendégeinknek lehetőségük van részt venni fizikai felmérésen és tanácsadáson. Rengeteg interaktív program, szeminárium és az ingyenes edzőterem használat mellett Street workout és Breakdance versenyek is megrendezésre kerülnek a nyíltnap során. Nyíltnap időpontja: 2022.10.22.    

A Hungarian Mecca of Bodybuilding üzemeltetését a Konverta Gyár Kft végzi.

 

A Házirend célja, hogy meghatározza a Hungarian Mecca of Bodybuilding területén tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását, és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kulturált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen.

Továbbá előírja a Hungarian Mecca of Bodybuilding rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

Szabályok

 1. A Hungarian Mecca of Bodybuilding területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A sportcentrum használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve jelen Házirendben foglalt szabályokat. A jogszabályok be nem tartása súlyosabb esetben az edzőteremből történő azonnali kitiltással jár!
 2. TILOS minden olyan tevékenység, amely a Hungarian Mecca of Bodybuilding szolgáltatási tevékenységen kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért.
 3. TILOS minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység. Az edzőteremben tilos a kiabálás, mások sértegetése, inzultálása, illetve másokban félelmet keltő viselkedés.
 4. A Hungarian Mecca of Bodybuilding egész területén TILOS a dohányzás, alkohol, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, ill. bármely veszélyes anyag (fertőző, mérgező, gyúlékony, robbanó, maró, ingerlő sugárzást okozó anyag) illetve ártalmat okozó anyag (port, gázt, gőzt, ködöt termelő anyag), és veszélyes tárgy (fegyver, szúró- vágóeszköz) bevitele.
 5. Cselekvőképtelen, alkoholos vagy bódult állapotban, illetve kábítószeres befolyásoltság alatt álló vagy közösségbe nem engedhető, fertőző beteg személy a Hungarian Mecca of Bodybuilding-et nem látogathatja. Várandós nők és mozgáskorlátozottak a Hungarian Mecca of Bodybuilding szolgáltatásait kizárólag saját felelősségükre vehetik igénybe.
 6. TILOS az üzemeltető engedélye nélkül a Hungarian Mecca of Bodybuilding területén kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 7. Az Hungarian Mecca of Bodybuilding üzemeltetője fenntartja a jogot a területén zártkörű rendezvény, illetve karbantartási munkálatok tartására, a vendégek a Hungarian Mecca of Bodybuilding szolgáltatásaiból illetve területéről történő kizárásával egyidejűleg. Ilyen esetben a Hungarian Mecca of Bodybuilding a vendégeket az internetes oldalán előzetesen értesíti.
 8. A Hungarian Mecca of Bodybuilding egész területén kizárólag a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
 9. A sportterek területére kizárólag a sportterületen végezhető sporttevékenységnek megfelelően alkalmas sport felszerelésben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni. Tiszta edzőcipő és edzőruha a kötelező viselet. Papucsban, mezítláb, félmeztelenül a sportcentrum területén tartózkodni és sporttevékenységet végezni TILOS! A sportterekre sporttáska bevitele TILOS!
 10. 14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a sportterekben, szoláriumban, szaunában!
 11. Állatokat a sportterekbe és öltözőkbe, szaunába, szoláriumba bevinni TILOS, valamint a váróteremben és a parkolóban sem lehet állatot őrizetlenül hagyni (lezárt gépjárműben sem!).
 12. Az edzőterembe ételt bevinni TILOS, italt kizárólag kulacsban vagy biztonsági kupakkal ellátott palackban lehet bevinni.
 13. A sportterekben kizárólag az üzemeltető által elhelyezett sporteszközök használhatók, oda TILOS bevinni bármilyen egyéb sporteszközt.
 14. Amennyiben a Hungarian Mecca of Bodybuilding területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.
 15. Üzemeltető a Hungarian Mecca of Bodybuilding sportszolgáltatásait igénybevevő vendégekről arcképes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészbe, illetőleg az arckép felvételét megtagadó vendéggel szemben üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen mértékben harmadik félnek nem adhatja ki. A téves, illetve nem valós adatok megadásából eredő károkért üzemeltető nem vállal felelősséget!
 16. A Hungarian Mecca of Bodybuilding zavartalan működése érdekében üzemeltető észrevételezési jogosultsága a sportcentrum egész területére kiterjed különös tekintettel a vendégek által használt területekre és a szolgáltatások igénybevételének módjára, mértékére, általában a Hungarian Mecca of Bodybuilding rendjére.
 17. Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Amennyiben ez nem vezet eredményre, az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 18. A komplexum területén minden vendégre és edzőre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.
 19. A szolgáltatásokat, edzéseket és eszközöket minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe. a sporteszközöket (pl. súlyzó, steplépcső, labda, ugrálókötél, gumiszőnyeg stb.) jogosultak rendeltetésszerűen használni. A vendég és az edző az általuk használt sporteszközöket használat után köteles a megfelelő helyre visszahelyezni
 20. A vendégek részére a Hungarian Mecca of Bodybuilding ingyenes értékmegőrzést tesz lehetővé, a recepciós pulttal szemben található értékmegőrző segítségével. Az üzemeltető az értékmegőrzőben, öltözőben, öltözőszekrényben elhelyezett tárgyakért, illetve a Hungarian Mecca of Bodybuilding egyéb területén elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállal. Felhívjuk a figyelmet, hogy értékeiket (pl. mobiltelefon, vagy egyéb elektronikai eszközök,stb.) ne hagyják őrizetlenül!
 21. A Hungarian Mecca of Bodybuilding üzemeltetője nem vállal felelősséget a területén a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.
 22. A Hungarian Mecca of Bodybuilding területén okozott károkat, és azok helyreállítási költségeit a károkozó köteles az üzemeltető részére megtéríteni, amennyiben károkozó személye hitelt érdemlő módon megállapítható.
 23. A talált tárgyakat minden vendég a Hungarian Mecca of Bodybuilding recepcióján köteles dokumentálás mellett leadni.
 24. A komplexum egész területén zártláncú videó megfigyelő rendszer működik!
 25. A komplexum területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménynek minősül minden olyan, az átlagostól jelentősen eltérő esemény, körülmény, amely a Hungarian Mecca Of Bodybuilding területén tartózkodó személyek életét, testi épségét veszélyezteti, vagy a Hungarian Mecca of Bodybuilding területén található anyagi javakat tekintve súlyos következményekre vezet vagy ennek tényleges veszélyével fenyeget, illetve a Hungarian Mecca Of Bodybuilding működésében komoly zavart okoz.

Rendkívüli eseménynek minősül különösen:

– tűzeset, robbanás, robbanásveszély (gázszivárgás)

– robbantással való fenyegetés,

– a Hungarian Mecca of Bodybuilding dolgozói vagy vendégei által illetve ellenük elkövetett bűncselekmény vagy annak kísérlete;

– a Hungarian Mecca of Bodybuilding mint létesítmény, annak berendezései illetve eszközei ellen történő szándékos és erőszakos beavatkozás vagy ennek kísérlete;

– halálos, vagy súlyos személyi sérüléssel járó balesetek;

– rendkívüli áram- és üzemszünet;

– elemi kár.

Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő;

Mentők: (baleset esetén) 104

Tűzoltóság (tűz esetén) 105

Rendőrség (rendbontás esetén) 107

Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

 

 1. A Hungarian Mecca of Bodybuilding Házirenjének elválaszthatatlan részét képezi a Hungarian Mecca of Bodybuilding Parkolójának Házirendje.
 1. E Házirendet üzemeltető saját belátása szerint módosíthatja, illetőleg kiegészítheti, melyről a sportcentrum vendégeit a módosított Házirend kifüggesztésével tájékoztatja.
 2. A Hungarian Mecca of Bodybuilding érvényes Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon, a komplexum recepcióján elérhető és áttekinthető.

 

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

Hungarian Mecca of Bodybuilding VEZETŐSÉGE

ÚJDONSÁG!

MECCA GYM

A Magyar testépítés mekkája

További szolgáltatásokkal bővült kínálatunk!

A Mecca Erőműhely foglalkozásai keretein belül lehetőséget nyújtunk streetworkout, olimpiai súlyemelés és cross traning foglalkozásokon részt venni! 

Az oldalon tájékozódhatsz a részletekről az erőműhely fül alatt! 

Mecca Gym – A magyar testépítés és erősportok mekkája!

Kérdésed van? – info@meccagym.hu